Liên hệ

  • CÔNG TY TNHH HIỆU QUẢ TÍCH KIỆM CAO HSEC
  • VPGD: 51 Nguyễn Du, T.P Bắc Ninh
  • Tel: 02223.600 444
  • Nhà máy: Khu Công nghiệp Khắc Niệm, T.P. Bắc Ninh
  • Tel: 02439. 138 168

 

Chuyển đến thanh công cụ