Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển dài hạn của HSEC là trở thành nhà sản xuất, nhãn hiệu uy tín nhất về phụ kiện dành cho cửa kính, cửa cuốn, cửa cổng trên thị trường Việt Nam.

Trong giai đoạn này, chúng tôi ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

Khách hàng:

Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối tốt nhất Việt nam.

Sản xuất:

Tăng cường nghiên cứu sản phẩm và tìm hiểu các công nghệ mới nhằm ứng dụng vào sản xuất.

Mở rộng đầu tư, hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị máy móc.

Quản trị doanh nghiệp:

Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung.

Chuyển đến thanh công cụ